Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Deskryptory BN – szkolenie dla bibliotekarzy

1 marca 2017 roku braliśmy udział w szkoleniu pt. „Deskryptory BN”, które skierowane było przede wszystkim do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem i udostępnianiem zbiorów, ale też do osób odpowiedzialnych za wizerunek biblioteki. Szkolenie zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu we współpracy z firmą Sokrates – software oraz Konsorcjum Bibliotek SOWA. Szkolenie poprowadził Wojciech Kowalewski. Spotkanie dotyczyło zmian w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych, wdrażanymi przez Bibliotekę Narodową.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

20 rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Marcowe święta

Opublikowano Aktualności | Skomentuj