Dzienne archiwum: Marzec 15, 2017

„Czym jest dla Ciebie patriotyzm?” – zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Kłódnej.

15 marca br. w zajęciach edukacyjnych pod hasłem „”Czym jest dla Ciebie patriotyzm?” uczestniczyli uczniowie z klas IV, V. VI ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej. Dziękujemy za udział w zajęciach.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Czym jest dla Ciebie patriotyzm?” – zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Poddębicach.

13 marca br. uczniowie z Vc ze Szkoły Podstawowej w Poddębicach uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pod hasłem „”Czym jest dla Ciebie patriotyzm?”. Spotkanie odbyło się w związku z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki, Roku Józefa Piłsudskiego oraz Roku Rzeki Wisły. Mając na uwadze znaczenie edukacji patriotycznej dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, chcemy pokazać dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać patriotyzm. Dziękujemy za udział w zajęciach. >

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Deskryptory BN – szkolenie dla bibliotekarzy

1 marca 2017 roku braliśmy udział w szkoleniu pt. „Deskryptory BN”, które skierowane było przede wszystkim do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem i udostępnianiem zbiorów, ale też do osób odpowiedzialnych za wizerunek biblioteki. Szkolenie zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu we współpracy z firmą Sokrates – software oraz Konsorcjum Bibliotek SOWA. Szkolenie poprowadził Wojciech Kowalewski. Spotkanie dotyczyło zmian w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych, wdrażanymi przez Bibliotekę Narodową.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj