Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Jest to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to Program Wieloletni, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powiększymy nasz księgozbiór o kolejne nowości wydawnicze. „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Jubileusz 85-lecia KGW Ralewice-Rzeczyca i 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Kaliny”

15 września br. KGW Ralewice-Rzeczyca obchodziło swój 85-ty jubileusz a Zespół Śpiewaczy „Kaliny” 20 -lecie powstania zespołu. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

125. Rocznica urodzin Juliana Tuwima

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego – fotorelacja

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019″. pg”>

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego

8 września 2019 roku na boisku sportowym w Wartkowicach odbył się „Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego”. „Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego” zrealizowany został w ramach programu „EtnoPolska 2019”, na który Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Partnerami przy realizacji zadania byli Powiat Poddębicki, Gmina Wartkowice oraz Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”. Celem wydarzenia było wzmacnianie rozwoju tożsamości kulturowej folkloru wiejskiego wśród mieszkańców województwa łódzkiego, a także integracja i wymiana doświadczeń członków zespołów ludowych, lokalnych twórców, rękodzielników działających na terenie powiatu poddębickiego. Podczas Festiwalu wystąpiły zespoły ludowe z terenu powiatu, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny w strojach ludowych charakterystycznych dla regionu sieradzko-łęczyckiego. Dodatkowo podczas Festiwalu można było zwiedzać … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego – zaproszenie

Władze Powiatu Poddębickiego, Samorząd Gminy Wartkowice, Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach serdecznie zapraszają na „Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego”, który odbędzie się 8 września 2019 roku na boisku sportowym w Wartkowicach. „Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego” realizowany jest w ramach programu „EtnoPolska 2019″, na który Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019″

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

210. Rocznica urodzin Juliusza Słowackiego

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

80. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj