Jak się zapisać?

Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza powiatu poddębickiego.

Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

  • okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów – Legitymacji Szkolnej),
  • wypełnienie karty zapisu,
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym).

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.