Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach, której przedstawicielem jest Dyrektor.
2. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana albo od członków Pani/Pana rodziny.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach i obowiązującymi przepisami.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Powiatowa Biblioteka Publiczna.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bez ograniczeń czasowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług Biblioteki.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób (tradycyjny) papierowy oraz zautomatyzowany podczas pracy wypożyczalni komputerowej.