Jak się zapisać?

Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza powiatu poddębickiego.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

  • wypełnienie karty zapisu,
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.