Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach funkcjonuje od 15.12.2000 r. Prowadzi działalność w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny w postaci księgozbioru bibliotecznego oraz komputerowych baz danych. Jej celem jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak i również gromadzenie materiałów dotyczących naszego powiatu. Biblioteka pełni także nadzór merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi w powiecie.

Jednak misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług informacyjnych
i udostępniania posiadanych zasobów. Nasza placówka jest również centrum edukacyjnym i kulturalno-oświatowym. Organizujemy różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej takie jak wystawy tematyczne, odczyty, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania literackie, imprezy artystyczne.

Biblioteka pełni też rolę ośrodka wiedzy o regionie. Systematycznie gromadzony jest księgozbiór regionalny. Od roku 2001 prowadzona jest Kronika Regionalna Powiatu Poddębickiego, w której znajdują się artykuły prasowe dotyczące powiatu poddębickiego.