Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice, której przedstawicielem jest Dyrektor.
2. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, tel.: 43 678 40 22, e-mail: ido.pbp@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana albo od członków Pani/Pana rodziny.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach i obowiązującymi przepisami.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. Brak zgody jest jednoznaczny z niemożliwością korzystania z usług bibliotecznych.
11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób (tradycyjny) papierowy oraz zautomatyzowany podczas pracy wypożyczalni komputerowej.