BIP

kliknij łącze

Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

– Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2012 roku poz. 406),
– Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578
z późniejszymi zmianami)
– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku poz. 642 z późniejszymi zmianami),
– Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr XIII/92/2000 Rady Powiatu Poddębickiego
z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach.